Latest Story

Alternativa posudku 2018

3.12.2019
By

Toto expertní stanovisko bylo zpracováno z materiálů předaných Úřadem vlády ČR v roce 2015 a aktualizováno, stav dle dostupných informací k 31.12.2017 OKD REKAPITULACE VÝZNAMNÝCH DOKUMENTŮ a expertní stanovisko k privatizaci společnosti Zpracoval: JUDr. Ivan Přikryl Verze: březen 2018 Expertní stanovisko: Po pečlivém prostudování všech dostupných dokumentů, zejména těch, které jsou součástí tohoto dokumentů...

Read more »

Ke kauze OKD rok 2017

3.12.2019
By

Toto expertní stanovisko bylo zpracováno z materiálů předaných Úřadem vlády ČR v roce 2015 a aktualizováno, stav dle dostupných informací k 31.12.2017 OKD REKAPITULACE VÝZNAMNÝCH DOKUMENTŮ a expertní stanovisko k privatizaci společnosti Zpracoval: JUDr. Ivan Přikryl Verze: březen 2018 Expertní stanovisko: Po pečlivém prostudování...

Read more »

Posudek z roku 2009

3.12.2019
By

Posudek se mýlil v tom, že při odstoupení od smlouvy stát bude opět v postavení minoritního akcionáře a převody bytů nemůže nařídit.

Read more »

Usnesení vlády z roku 2004

3.12.2019
By

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády...

Read more »

DOKUMENTY KAUZY OKD

3.12.2019
By

Časová rekapitulace: Státní etapu vývoje OKD ukončil 1. ledna 1991 federální ministr hospodářství zrušením státního podniku a zřízením akciové společnosti Ostravsko-karvinské doly ve vlastnictví státu. K 31. prosinci 1990...

Read more »

Smlouva z roku 2004 a součinnost vlády a firmy Karbon Invest.

3.12.2019
By

Od politiků je slyšet jen, mnohdy pejorativní, odsudky všech aktérů prodeje menšinového podílu. To vlastně již není privatizace ale pouhý prodej akcií. Vláda současná sama se potácí v schizofrenii,...

Read more »

Tags