Prezident Václav Klaus neříkal pravdu o své volbě v roce 2008!

Svolal jsem proto takové kolokvium, na které se mj. dostavili přední experti, například šéf parlamentní legislativy pan JUDr. Kymlička, který zpracoval samostatné stanovisko, které se s ostatními názory odborníků shodovalo, dále jsme oslovili dámy a pány Prof.Dr. Jana Filipa, Prof. Dr. Gerlocha, Prof. Dr. V. Pavlíčka, Doc. Dr. Mikuleho, Prof.Dr. Klímu, JUDr. Bělinovou, Doc. Dr. J. Kyselu, JUDr. Syllovou a podle těchto opakovaných konzultací jsem sestavil procedurální postup, který mě tito odborníci osvědčili jako správný a ten jsem předsedovi sněmovny předal jako podklad pro řízení schůze.

Dodnes mám mnohostránkovou dokumentaci se záznamy s těchto jednání.

Jaké byly závěry:

  • Je-li na schůzi obou komor navrženo usnesení, musí být pro jeho platnost toto přijato v každé komoře samostatně a v obou stejně. Pokud jde o formu hlasování (volbu prezidenta) tedy veřejnou či tajnou platí,  dle § 75 odst. 1 Jednacího řádu, že pokud není výslovně stanoveno zákonem, a pokud toto zákon neuvádí, oním shodným usnesením obou komor parlamentu, že se volí tajně, musí se automaticky a bez dalšího volit veřejně.
  • Jde totiž o schůzi k volbě prezidenta a jiná forma volby než tajná nebo veřejná neexistuje.
  • Proto bylo předsedovi sněmovny doporučeno, aby jako první procedurální návrh k volbě prezidenta navrhl tajné hlasování a pokud nebude v obou komorách schváleno, tak provedl volbu hlasováním veřejným.
  • Tento postup vylučuje vznik patové situace.

Samotný rozbor měl 7 stran a byl sepsán již 30. ledna 2008. Je ke cti tehdejšího předsedy Miloslava Vlčka, že přes ohromný tlak zejména politiků ODS a KDU-ČSL tuto zákonnou proceduru dodržel bez ohledu na to, komu vyhovuje nebo nikoliv. Celá dokumentace má několik desítek stran a mám ji ve svém archivu.

Proto zásadně odmítám argumentaci Václava Klause o účelovosti takového postupu. Myslím, že je to od něj příznačná reakce – autoritativní názor který ovšem nemá právní opodstatnění. Ostatně pokud by toto komukoliv stálo za studium, dám svůj rozsáhlý dokumentační archiv k dispozici.

Teprve poté, co poslanec Evžen Snítilý jasně prohlásil, že bude Václava Klause volit i ve volbě veřejné, tak ustal i tlak volební koalice. Tím byl získán onen jeden nutný hlas pro zvolení Václava Klause.

Ostaně pan Andrej Surňak krátce před třetím kolem volby seděl v mé kanceláři, já jsem mu vyložil tuto proceduru jako neměnnou, ale sdělil jsem mu i to, co jsme již v tu dobu věděli, že pan Václav Klaus bude i ve veřejné volbě zvolen, se ještě týž den večer okolo 23 hodiny s panem prezidentem sešel a toto „tajemství“ mu sdělil. O tom psal i tehdejší tisk.

Takže prosím, pane prezidente, máte moji úctu, nesdílím mnohé postupy vůči Vám, ač s mnohým nesouhlasím, tak to v životě chodí. Měl jsem vždy respekt v Vašemu mandátu, ale v tomto svém tvrzení nemáte pravdu.

Comments are closed