Odborná analýza privatizace firmy OKD a.s. 1990 až 2020

26.1.2020

KAUZA OKD, a. s. Její hodnocení Parlamentní vyšetřovací komisí a právní analýza zjištěných faktů a dalších materiálů. JUDr. Ivan Přikryl Zpráva vyšetřovací komise je dílo politiků, kteří se jednoznačně orientují na sdělení, která dotčené osobnosti kauzou Ostravsko-Karvinských dolů chtějí slyšet, rozhodně však nejde o právně a ekonomicky podložený dokument. Je jen otázkou, jak dalece skutečně […]

Smlouva z roku 2004 a součinnost vlády a firmy Karbon Invest.

3.12.2019

Od politiků je slyšet jen, mnohdy pejorativní, odsudky všech aktérů prodeje menšinového podílu. To vlastně již není privatizace ale pouhý prodej akcií. Vláda současná sama se potácí v schizofrenii, když trvá její závazky které nevypověděla, a vítá trestní oznámení či spoléhá na to, že vše za ni rozhodne Brusel. Označení „všeci kradnů“ se lidem líbí, ale nemá bez dalších úkonů žádnou cenu.

CENOVÉ NABÍDKY PŘI PODEJI MENŠINOVÉHO PODÍLU V ROCE 2004:

2.12.2019

Často se tvrdí, jak stát v roce 2004 prodal minoritní podíl pod cenou. Pravda je ale doložitelná, nikdo víc, než za co vláda prodala, státu nenabídl.

Jak ocenit akciový podíl ve společnosti?

Soud s některými osobami a také se znalcem všechny obžalované osvobodil. Přitom se neustále vytvářejí mýty, jak se měla hodnota společnosti určit. No ale stát neprodával nic jiného než akcie, a jejich cena není totožná s hodnotou majetku firmy. Prodával akcie, dostal jejich ocenění. To je vše.

PROMLČENÍ PŘÍPADNÉ NEPOVOLENÉ VEŘEJNÉ PODPORY

Vyšetřovací komise ve své zprávě píše, že by Evropská komise měla zrušit své stanovisko z roku 2011, kdy neshledala v doprivatizaci minoritního podílu v roce 2004 prvek nepovolené veřejné podpory. Nevím, proč nebere v úvahu, že již v roce 2014 nastalo promlčení a takže beneficient by již státu nic nezaplatil, ba ani samo řízení by bylo nadbytečné. Proč tak komise postupuje?

Starší příspěvky