NEPRAVDY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH JE TŘEBA OBJASNIT.

27.5.2015

Článek by měli číst členové bytových družstev. Nepravdy šířené médii jim mohou ublížit. Družstvo bytové je dnes velice přísně vymezeno zákonem. Ohrozit jistotu bydlení by si členové neměli nechat líbit….

Legislativní propasti bytové politiky.

25.5.2015

Článek by si měl přečíst každý vlastník bytu či družstevník. Měl by chránit své zájmy a vědět, že politici reagují jen když řešení oslovuje větší množství lidí. V tomto případě odhadem tak 3,5 milionu!

Seminář o sociálním začleňování Romské populace – AVIZO

20.5.2015

Spolu s kolegy v České společnosti pro rozvoj bydlení jsme zahájili práce na přípravě semináře, který zde popisujeme. Oslovili jsme hejtmany, starosty, bytová družstva, sociální pracovníky. Přivítáme každého kdo není zatížen ani předsudky vůči spoluobčanům, ale ani nebarví situaci na růžovo. Přímo v terénu pak musíme najít možné alternativy řešení.

Veslující kormidelníci naší politické scény – příklad první.

12.5.2015

Uvažujete někdy o tom, proč jsou věci okolo nás tak jak jsou? Proč máme trvale „bojovat“ s pocity, že nám někdo věší „bulíky na nos“? Nebo mocným křivdíme a jsme bloudi? Tak se z toho pocitu trochu vypíšeme……..

Pomůže objev Ameriky sociálnímu bydlení v Čechách? Dostane vláda České republiky Nobelovu cenu?

8.5.2015

Jedna z dominantních postav Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka publikoval nedávno článek „Nobelovka za ukončení bezdomovectví“. Popisuje v něm výsledek svého bádání v databázi Web of Science a zamýšlí se nad nalezeným článkem „Prediktory bezdomovectví mezi rodinami v New York City“. Závěr studie pak shrnul jednoznačně. Alfou a omegou řešení je, zda potřebné rodině bylo poskytnuto finančně podporované bydlení.