Archiv pro měsíc: Květen 2015

NEPRAVDY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH JE TŘEBA OBJASNIT.

Článek by měli číst členové bytových družstev. Nepravdy šířené médii jim mohou ublížit. Družstvo bytové je dnes velice přísně vymezeno zákonem. Ohrozit jistotu bydlení by si členové neměli nechat líbit….

Legislativní propasti bytové politiky.

Článek by si měl přečíst každý vlastník bytu či družstevník. Měl by chránit své zájmy a vědět, že politici reagují jen když řešení oslovuje větší množství lidí. V tomto případě odhadem tak 3,5 milionu!

Seminář o sociálním začleňování Romské populace – AVIZO

Spolu s kolegy v České společnosti pro rozvoj bydlení jsme zahájili práce na přípravě semináře, který zde popisujeme. Oslovili jsme hejtmany, starosty, bytová družstva, sociální pracovníky. Přivítáme každého kdo není zatížen ani předsudky vůči spoluobčanům, ale ani nebarví situaci na růžovo. Přímo v terénu pak musíme najít možné alternativy řešení.

Pomůže objev Ameriky sociálnímu bydlení v Čechách? Dostane vláda České republiky Nobelovu cenu?

Jedna z dominantních postav Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka publikoval nedávno článek „Nobelovka za ukončení bezdomovectví“. Popisuje v něm výsledek svého bádání v databázi Web of Science a zamýšlí se nad nalezeným článkem „Prediktory bezdomovectví mezi rodinami v New York City“. Závěr studie pak shrnul jednoznačně. Alfou a omegou řešení je, zda potřebné rodině bylo poskytnuto finančně podporované bydlení.