7 měsíců vlády. V bytové politice nic převratného.

16.9.2014

Uplynulo sedm měsíců od okamžiku, kdy se vláda ujala své funkce. Je nesporné, že se jako celek snaží plnit své strategické cíle – programové prohlášení, ale je jistě na místě ptát se, zda v konkrétních odvětvích mohla a měla udělat víc. Potenciál na to má, čas také. Tak proč na ni neklást větší nároky?

Podklad k aktuálním problémům bytové politiky, zejména sociálního bydlení.

Obecně:
Po roce 1989 bylo nutné zajistit transformaci bytové politiky podle vizí KSČ z plánované ekonomiky na tržní prostředí.
Tato transformace vždy narážela na absurdní nezájem politiků, takže se opakují procesy, kdy je bytová politika ignorována, dále řešena dle neodborných politických představ poslanců, pak se naakumulované problémy odhalí a urychleně se řeší na úkor kvality.