Brňané nedejte se. O byty nepřijdete !

Dočetl jsem se v regionálním tisku následující: Výsledky expertíz: Privatizace bytů za současných podmínek je špatná. Autor, pan Jeřábek z Brněnského deníku píše:

„Těžkou ránu dostaly v úterý snahy lidí z Brna, kteří bojují za pokračování privatizace bytových domů za velmi výhodných podmínek. Rozprodej bytového fondu stoplo na konci loňského roku nové vedení města, aby prozkoumalo, zda je v souladu se zákony. Nyní má na stole analýzy, podle nichž byty tak výhodně, jako doposud, lidé dostávat nemohou.“

Důvodem, podle náměstkyně Liptákové je výsledek expertíz, že obec nesmí v žádném případě prodat za jinou cenu, než cenu v místě obvyklou. Nemůže tedy, podle názoru Liptákové, použít dosavadní pravidla pro privatizaci bytů. Vyjádřila též obavy, že by při jiném postupu porušili péči „správného“ (asi měla na mysli řádného) hospodaře. Cena, za kterou se byty doposud privatizovaly, pak prý byla o 900 tis. Kč nižší než cena obvyklá. A žádný nárok na slevu prý současní nájemci nemají. Stav a obydlenost se do určené obecné ceny již promítla, tvrdí tato odbornice.

Tak především – jde o zvláštní formu privatizace, kterou obec nabízí byty přednostně stávajícím nájemcům bytů. Předně – nečiní tím žádné milosti nájemcům. Rozhodla-li se převádět vlastnictví k jednotkám – bytům, po jejich rozdělení má nájemce předkupní právo k jednotce při prvním převodu vlastnictví. Město musí odkoupení nájemci nabídnout a ten má šestiměsíční lhůtu k rozhodnutí (§ 1187 NOZ). Je logické, že v této nabídce musí uvézt cenu a tuto odůvodnit. Skutečnost, zda se v bytech platilo nájemné regulované nebo tržní je významné ekonomicky, nikoliv právně. Takové výmluvy neobstojí.

Myslím, že tady jsou avizovaným postupem ohrožena práva dotčených Brňanů v mnoha směrech.

Předně: Občan má právo na rovný přístup ke svým právům s ostatními občany. Privatizace ve velkých městech probíhala formou „fronty“, to znamenalo, že orgány obce si libovolně stanovily pořadí a způsob privatizace. Určily tedy, které domy rozdělí na jednotky (či je nerozdělí a prodá je jako celek právnické osobě, pak zde předkupní právo není), kdy je k odprodeji nabídne a jak stanoví cenu.

Představa Liptákové, že nejsou porušena práva občanů mající smůlu, že byly ve frontě až na konci a privatizace je teprve čeká, je bláhová. Jako nejen řádný hospodář ale i spravedlivý samosprávný orgán musí oné rovnosti dbát. Říci včera to bylo dost, dnes je to málo protože my jsme oním řádným hospodářem, je nejen nesmyslné, ale myslím, že by dotčení občané uspěli i s žalobou, neboť se nabízí několik způsobů, návrhů, jak s obci dokázat, že tyto občany na právech poškozuje.

Též skutečnost, že paní náměstkyně hýří čísly, že sleva činí cca 900 tis. Kč pak znamená, že obecná cena osciluje okolo 1,2 až 1,5 mil. Kč. V řadě dalších sporů, firem, kde ono pravidlo „péče řádného hospodáře“ má ještě větší význam, neboť členové statutárních orgánů firem jsou neomezeně majetkově odpovědni za porušení této péče, se znaleckými posudky kvalifikovaných odhadců, nikoliv realitních kanceláří prokázalo, že prodávat byt, který je obsazen – vázán nájemní smlouvou snižuje cenu obvyklou až o 60%. To jsme na ceně za byt na cca 480 resp. 600 tis. Kč. Chce-li obec (což není zcela svobodný realitní makléř ale samosprávná instituce, jejíž činnost a rozhodování je upraveno zákonem), prodávat za cenu obvyklou, pak by spolu s nabídkou na prodej bytu měla posudek – ocenění nabídky doložit.

Dovedu si představit, že nájemce nabídku bytu akceptuje, ovšem namítne, že cena byla stanovena chybně a že nejde o cenu obvyklou odpovídající všem okolnostem, včetně právních vad a závazků. Pak opět rozhodne soud.

V každém případě vzkazuji Brňanům. Nedejte se. Politici nebývají zpravidla dobrými odborníky, mnohdy se tak jen tváří. A moc mají odvozenu od vás, voličů. Tak s Vámi budou zacházet řádně, aniž by porušovali Vaše práva. Ať všechny své podklady předají, zveřejní. Pak uvidíme, jak kvalifikovaně postupují. Porušení péče řádného hospodáře je nemilá. Porušení důvěry voličům politicky smrtící.

Comments are closed