Seminář o sociálním začleňování Romské populace – AVIZO

Spolu s kolegy v České společnosti pro rozvoj bydlení jsme zahájili práce na přípravě semináře, který zde popisujeme. Oslovili jsme hejtmany, starosty, bytová družstva, sociální pracovníky. Přivítáme každého kdo není zatížen ani předsudky vůči spoluobčanům, ale ani nebarví situaci na růžovo. Přímo v terénu pak musíme najít možné alternativy řešení.