Pomůže objev Ameriky sociálnímu bydlení v Čechách? Dostane vláda České republiky Nobelovu cenu?

Jedna z dominantních postav Platformy pro sociální bydlení, Štěpán Ripka publikoval nedávno článek „Nobelovka za ukončení bezdomovectví“. Popisuje v něm výsledek svého bádání v databázi Web of Science a zamýšlí se nad nalezeným článkem „Prediktory bezdomovectví mezi rodinami v New York City“. Závěr studie pak shrnul jednoznačně. Alfou a omegou řešení je, zda potřebné rodině bylo poskytnuto finančně podporované bydlení.