Politik, ústavní činitel a úvaha o aspektech střetu zájmů.

16.4.2015

Jsou otázky, na které je třeba hledat odpověď. Které, zůstanou-li nezodpovězeny, přináší je diskreditaci politiky a politiků. Jednu z nich se pokouším naznačit. Je reakcí na obraz společnosti, kde se čím dál víc vytváří prostředí obav z nekončícího vlivu mocných v ekonomice, médiích, politice. Za peníze lze koupit vše, je to jen otázka peněz. Nebo také nikoliv. Proč bez úvahy máme diskreditovat někoho, koho si podstatná část voličů zvolila? A tak, pro klid v duši, musíme hledat pravdu. O to se pokouším. Nejsou to odpovědi na tak složitou otázku ale naznačená cesta k tomu, jak je získat.

Kudy vede cesta z pasti nedostupného bydlení pro sociálně slabé?

14.4.2015

V současné době vrcholí připomínkové řízení k návrhu Koncepce sociálního bydlení, a jak se zdá, osud tohoto materiálu nebude snadný. Jak lze vyčíst z mnoha publikovaných reakcí, s návrhem není spokojen snad nikdo z dotázaných, obce, města, občané, odborníci či nevládní sektor. Snad kromě těch osob a institucí, které se zabývají sociálním bydlením v užším slova smyslu – tedy bezdomovectvím.