ČTEME-LI ČÍSLA POCHOPÍME, ŽE V BYDLENÍ MÁ VLÁDA PROBLÉM.

20.2.2015

Vytrvale, již déle než rok se snažím exekutivu i zákonodárce přesvědčit, že pozornost, kterou věnují bydlení, je nedostatečná. Snáším argumenty a zkušenosti zejména se zemí Evropské unie, které dokazují, že skladba bytového fondu, tedy počty bytů vlastnických, nájemních, družstevních k poměru bytů sociálních je na rozdíl od moderní Evropy rizikový a přinese v řádu několika let značné problémy. A že z tohoto úhlu pohledu jsou kroky vlády neúplné a tedy ne zcela dostatečné.