Družstva. Fenomén, který politici ignorují. Proč?

Již 25 let se snažíme přesvědčit politiky o potenciálu tradičních družstev, která existovala dávno před tím, než se rozvinuly totalitní státy. V roce 2005 tehdejší vláda schválila vznik rady vlády pro družstevnictví. Pravicová vláda ji zrušila, přitom by té „pravici“ stačilo jen se informovat třeba u republikánů v USA kdo družstva, ve kterých je v USA přes sto milionů členů, v této zemi podporuje. Působil jsem v exekutivě Mezinárodního družstevního svazu. Jen v zemích střední a východní Evropy jen stěží přesvědčujeme politiky o tom, v čem družstva mohou pomoci. Ale oni řeší své problémy a na promyšlenou hospodářskou politiku myslí jen zřídka. Jsou ve vleku médií, vše trvá dlouho. ČSSD se nehodlá vrátit k tradicím již z počátku dvacátého století? Znají její představitelé své vlastní dějiny? Co sjezd ČSSD v roce 1909 v Plzni a od té doby až do roku 1948 sjezdy sociálních demokratů mj. projednávaly? Zprávu o družstevnictví. Ale to bychom od současného vedení asi chtěli mnoho…. Těší mě závěry konference, z níž přikládám tiskovou zprávu kolegyně Švihlíkové.

SOCIÁLNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

Spolu s kolegou JUDr. Léblem se snažíme prosadit obnovení nového, již v nové civiiní legislativě definovaného sociálního družstva.Státní hydra se brání, politici se tradičně družstev obávají, asi proto, že o té miliardě členů různých druhů družstev nic nevědí. Pro studijní potřeby čitatelů zveřejňuji pracovní verzi analýzy. Snad se, v zájmu občanů, vláda nechá přesvědčit.