Podklad k aktuálním problémům bytové politiky, zejména sociálního bydlení.

Obecně:
Po roce 1989 bylo nutné zajistit transformaci bytové politiky podle vizí KSČ z plánované ekonomiky na tržní prostředí.
Tato transformace vždy narážela na absurdní nezájem politiků, takže se opakují procesy, kdy je bytová politika ignorována, dále řešena dle neodborných politických představ poslanců, pak se naakumulované problémy odhalí a urychleně se řeší na úkor kvality.