Skutečnost je mnohdy jiná než si myslí teoretici v kancelářích ministerstev.

15.6.2014

Je snadné z kanceláře někde v Praze kázat moudra o sociálním bydlení. Sebedůvěra daná celoživotní praxí a studiem zahraničních modelů „na místě samém“ v průběhu více než dvaceti let mě dává sebedůvěru, že má řešení jsou ta nejlepší, nebo alespoň „jedna z mnohých, která lze realizovat“. Když ovšem zajedete na místo samé, do regionu kde se starostové, pracovníci sociálních […]

Bič na bytová družstva-oblíbené téma vlád ?

Za 25 let od roku 1989 se mnohé změnilo. Ale některé oblasti našeho života se potýkají neustále se stejnými problémy. Politika a politici se naučili oslovovat veřejnost, v neustálých volebních kláních slibovat a mnohdy pak neplnit. Stálicí, bohužel, je také způsob změn v právní úpravě družstev, především bytových. Stát cestou zákona jim opakovaně vyhrožuje likvidací. […]