Funkční stát? To znamená vědět co chci přinést.

Funkční stat je jistě pojem abstraktní. Jeho smysl nemusí veřejnost chápat v určitém kontextu s péčí o službu, která zlepší podmínky lidí v každodenním životě. Co tedy říká o státu teorie?

Stát je instituce disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a státním územím. Svrchovaný stát není podřízen žádné jiné (státní) moci a to jak vnější, tak vnitřní.

Stát zahrnuje ozbrojené síly, státní aparát (byrokracii), soudy a bezpečnostní sbory (policii). Tyto informace jsou každému snadno dostupné, stačí je zadat do internetového vyhledavače.