Měli jsme ty nejlepší úmysly. Dopadalo to jako vždycky….

17.12.2020

Dostupnost bydlení je, dá se říci, problém globální, ovšem jsou velké odlišnosti v přístupu jednotlivých zemích. A nerad konstatuji, že Česká republika v mnoha ohledech, bohužel, nevyniká. Když pročítáte mnohé zprávy o řešení tohoto problému v zahraničí, narazíte na mnohé příklady. Zejména v městech se snaží budovat cenově dostupné byty, nalezl jsem příklady třeba ze Soulu, kde jsou ceny […]

Odborná analýza privatizace firmy OKD a.s. 1990 až 2020

26.1.2020

KAUZA OKD, a. s. Její hodnocení Parlamentní vyšetřovací komisí a právní analýza zjištěných faktů a dalších materiálů. JUDr. Ivan Přikryl Zpráva vyšetřovací komise je dílo politiků, kteří se jednoznačně orientují na sdělení, která dotčené osobnosti kauzou Ostravsko-Karvinských dolů chtějí slyšet, rozhodně však nejde o právně a ekonomicky podložený dokument. Je jen otázkou, jak dalece skutečně […]

Co vláda ani politici nechtějí slyšet, řešit, dělat. Tak se dostupnost bydlení u nás nezlepší!

23.8.2023

     Tento sborník úvah, návrhů či analýz bytové politiky v České republice obsahuje tématicky propojené části zpracované v různých časových období, které byly adresovány exekutivě počínaje rokem 2014 do dnešních dnů.      Pro běžného čtenáře je to materiál dost obsáhlý, lze z něj odvodit cesty, kterými by se bytová politika mohla a po mnoho let i měla ubírat. […]

Zákon o dostupném bydlení

Takové malé večerní zamyšlení.

4.2.2022

Občas, jako asi každému, se mě v hlavě honí myšlenky. Jsem již dost dlouho na tomto světě, zažil jsem demonstrace za světový mír, rok 1968 a okupaci, Palachovu oběť, éru „Husákových dětí“, sametovou revoluci a pak svět bez hranic. Pracovně jsem hodně cestoval, těch zemí byla snad za třicet let téměř stovka. Byly to země ne […]

Vládní vize v bydlení? Za 30 let nic moc.

22.1.2022

Kapitola první – smutné čtení o historii: Když zahrneme do součtu i krátkodobé překlenovací vlády, pak jich od roku 1992 bylo celkem šestnáct, tedy včetně té současné. Ne všechny vlády do svého programového prohlášení zahrnuly kapitolu o bydlení. Konkrétně Topolánkova první vláda (několik měsíců na přelomu let 2006/7), Fischerova úřednická vláda (2009/2010) ale s ohledem na […]

Přinese program vlády změny v bydlení?

     V reakci na doručené informace o programovém prohlášení vlády v kapitole „bydlení“ považujeme z významné, aby kromě této obecné, více méně politické programové proklamace byl v krátké době zpracován materiál podrobný, který by uváděl nejen cíle ale konkrétní nástroje, metody a opatření, které povedou k jeho realizaci. V závěru uvádíme, které části bychom doporučili v programovém prohlášení doplnit či upřesnit.       […]

Starší příspěvky