Že nemáme služební zákon? Máme, ale ignorujeme ho. Politici lžou!

Evropská komise se do nás pustila. Kritizuje naši nečinnost v oblasti státní správy, konkrétně komise například vyzývá k tomu, aby byl v ČR už konečně přijat zákon o státní službě. Ten je podle EK zásadní podmínkou pro stabilní, transparentnější a profesionálnější veřejné služby. Opakované odkládání jeho přijetí mělo „výrazně negativní dopad na implementaci fondů EU v České republice“. ČR je jedinou zemí v EU, která takový zákon ještě nemá.

Ale on je to blud. ČR služební zákon v jisté části má. Platný a účinný. Ale od roku 2007 je ignorován. Ví o něm Václav Klaus, ale toho právo mnoho nezajímá. Věděl to Topolánek, ale ten ctil „noc dlouhých nožů“ a koho mohl, toho vyhodil. A premiér Nečas? Neumím vysvětlit proč na zákon kašle a že mu poradci neřeknou, o čem to je.

Právníci mají někdy podivný způsob vyjadřování. Tak s omluvou:

A.) Najděte si zákon 218/2002 Sb (služební zákon)

B) Vyhledejte § 254. Ten  zní: „Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až 13§ 32až 34§ 135§ 136 odst. 2, § 235§ 236 odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 242§ 243 odst. 1 až 3, § 252 a přílohy č. 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.“  Zákon v uvedené části tedy platí.

C) Dáte-li si práci naleznete část zákona, který je platná a účinná. Můžete si přečíst paragrafy, které hovoří, že prezident měl již jmenovat generálního ředitele státní správy, a to na návrh vlády, ten pak státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech a ti budou řešit personální složení státního aparátu. Tedy už ne soukmenovce politických stran, v jejich dresu je ministra, ale jen a jen kritéria profesionality. Takže to co kritizuje komise tak u nás již několik let platí.

Závěr?

Jako vždy – vláda lže, mlží, a její ministři jsou zcela mimo problém.

Omlouvám se čtenářům, téma se zdá nezajímavé, ale jen zdánlivě. Jsme zvláštní země více se zlozvyky totalitních nedemokratických zemí. Kompetence a odbornost není prioritou ale stranická příslušnost ano. Nikoliv už jen jedné strany ale stran vládnoucích. A co se nehodí, jako by nebylo. Že to neví Karolína Lidem Peaková, to se nedivím. O Kubicem už vůbec nemluvím. Politici jsou neználkové v bludišti. A národ je oblbován. Nejsilnější protikorupční nástroj leží nepovšimnut.

Je mě zle když to poslouchám.

Comments are closed