Hrozba levice podle Kuby

Zastupující předseda pan Kuba na tiskové konferenci plynně až zajíkavě vzdychajíc mobilizuje pravicové osobnosti k sjednocení pro mimořádné volby. Torzo mocné ODS se logicky obává volebního neúspěchu.

Ano, těch jmen, které se stávají symbolem jejich pojetí politiky jako prostředku k politickému obchodu a tu a tam zbohatnutí kdoví jak, je až příliš. Od Ivana Langera a Aleše Řebíčka až po poslední kauzu třech mušketýrů a kauzy Nagygate. Ale proč hovoří o hrozbě levice? Komu hrozí a co? Nesvéprávní občané slepě volí levici a v tom důsledku jim hrozí katastrofa, úpadek?

Chápu pojem „hrozba levice“ jako politické klišé, ale jinak je to hloupý pojem. Pravicové i levicové strany, ctí-li náš ústavní pořádek a demokratické hodnoty v ní zakotvené, jsou jistě legitimním politickým, názorovým, doktrinálním a bůh ví jakým proudem a je podstatou demokracie, že v soutěži politických stran se tyto ucházejí o to, aby mohly řídit společnost směrem ke svým vizím a svému přesvědčení. Vadí mě prostě ten pojem hrozba.

Bylo by asi pochopitelnější, když bychom my, co jejich světonázor nesdílíme a patříme ke straně, která je asi podle všeho podle pana Kuby „nejsilnější hrozbou“, tedy ČSSD, používali takové příkré odsudky. Ať vláda Mirka Topolánka nebo Petra Nečase, žádný zázrak to nebyl. Dokonce mnozí pravicově zaměření odborníci, zejména ekonomové, vůbec pochybovali, zda jejich vláda byla skutečně pravicovou.

Vygoogloval jsem si ve Wikipedii oba pojmy a zde je výsledek (celý, bez krácení):

„Pravice je poměrně vágní označení používané pro popis řady politických pozic a ideologií. Konzervativní pravice je používaná pro popis skupin podporujících zachování tradičních a kulturních hodnot či zvyklostí, a také zachování určité formy sociální hierarchie, liberální pravice pak podporuje svobodu člověka a minimální roli státu na společnosti. Pravice v současnosti také obecně zastává soukromou kontrolu výrobních prostředkůkapitalismusvolný trh a tržní hospodářství. Obsah pojmů pravice a levice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet, avšak konkrétní pravicové směry jsou stále téměř stejné. V ČR patří mezi nominálně pravicové strany ODSTOP 09 nebo VV.

Pojmy pravice a levice vznikly na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kde v Generálních stavech zasedali zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo a přívrženci nového řádu, třetí stav a radikálové (Montagnardi) nalevo.[2]Zřetelně se politická pravice vyvinula během 2. francouzské restauraceroku 1815. V politice byl původně pojem používán pro označení politických skupin, které mají historickou spojitost s tradiční pravicí, tj. pro tradionalistické konzervativce a reakcionáře. Dnes pojem zahrnuje tržní liberályliberální konzervativcemonarchistykřesťanské demokraty a některé libertariány a nacionalisty.

Levice je poměrně vágní označení používané pro popis celé řady politických pozic a ideologií. Obvykle je levice používaná pro popis skupin podporujících změnu tradičního sociálního pořádku s cílem rovnostářstějšího rozdělování bohatství a privilegií. Obsah pojmů levice a pravice se v různých společnostech a v různých dobách může různě vyvíjet.

Pojmy levice a pravice vznikly na konci 18. století v období Velké francouzské revoluce, kde v Generálních stavech zasedali přívrženci nového řádu, třetí stav a radikálové (Montagnardi) nalevo a zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo.[2]V zásadě se levicové uskupení řídí heslem francouzské republiky Liberté, égalité, fraternité (Svoboda, rovnost, bratrství). Zřetelně se politická levice vyvinula během Červnového povstání dělnictva roku 1848 ve Francii. Organizátoři První internacionály se považovali za nástupce levice z Velké Francouzské revoluce. Pojem je používán na řadu revolučních hnutí v Evropě, zejména socialismuanarchismu a komunismu. Za levici je taktéž považována sociální demokracie. V současném politickém diskurzu znamená levice většinou sociální liberalismus. V České republice jsou levicové strany například ČSSD nebo Strana práv občanů – Zemanovci.“

Tolik bez jediné opravy Wikipedie.

Tak tedy kromě toho, že jde o poměrně vágní vyjádření žádná hrozba nespočívá v té č oné vizi, straně, ale v lidech jí tvořící a hlavně jí řídící.

Když se podíváme na Evropu, zejména na západ od nás, všude se střídá období vlád pravicových a levicových, myslím že role levicových stran v novodobých dějinách Evropy není nijak nedůstojná, naopak, v mnohých zemích stála za pojmy prosperita, rozvoj, o zemích na severu Evropy nemluvě. Ale jen v málokterých zemích nalézám stopy po pravici s hroší kůží. Pravici plnou afér, demisí, nekonečných sporů, pravici tak neschopnou vládnutí, politického kompromisu, tak zahleděnou do sebe, jako u nás. Což Mirek Topolánek, ten byl zastáncem silových řešení, svoji stovku poslanců v koalici dík svým stínům a s plným měšcem rozšířil o dva přeběhlíky, stejně jednotu pravice neudržel a ta stála u jeho konce, když část hlasovala pro nedůvěru jeho vládě. Petr Nečas měl ojedinělou 118 hlavou ekipu poslanců ve sněmovně, ale již záhy se mu jeho vláda drolila pod rukama, nepovažuji za nutné jmenovat všechny ministry, kteří museli podat demisi. O to trapnější byl jeho konec, když velkého pravicového guru nové ODS nakonec ošálila jedna tygřice tak, že zaslepen vzplanutím citů neviděl, že již dávno to není on, kdo řídí tuto zemi a že si z výkonné moci udělali něco jako Bártovu ABL, ovšem nikoliv soukromou. Pánové, rozhodně netvrdím, že pravice (obecně) je hrozbou naší země. Ale jste-li pravice vy, pak jste tou hrozbou, morální, politické, ekonomické devastace, přehlíživosti a neschopnosti tento stát řídit.

Bude nejlepší, když se nad svými sedmiletými zkušenostmi zamyslíte, poučíte se, a pokusíte se nalézt politiku, která bude vskutku pravicová, ale nebude devastovat tuto zemi, ignorovat většinu národa, která poctivě pracuje (má-li štěstí, že má práci) za průměrnou mzdu a která dík Vaší politice má rok od roku vše dražší, která nabude bezohledná k seniorům, kteří žijí na pokraji hmotné nouze. Vizi „nové“ ODS již v Klánovicích nezakládejte, ta restaurace je na prodej a zavřená.

A když už chcete jako vždy před volbami mobilizovat proti pravici a hovořit o jakési hrozbě tak přiznejte, že největší hrozbou naší společnosti jsou špatní politici, nepřipraveni řídit tento stát, lidé, kteří jsou až na výjimky na výsluní Vaší politické strany.

 

Comments are closed