Prezident Václav Klaus neříkal pravdu o své volbě v roce 2008!

7.3.2013

Sleduji závěrečný rozhovor Václava Klause v televizi a také jeho vyjádření, že volba prezidenta v roce 2008 byla tajná aby politici, kteří byli proti jeho zvolení byli pod kontrolou svých politických stran. Emotivně říká, že to bylo účelové a nesprávné a že to již jednou musí jasně říci. Václav Klaus nikdy právníky moc nectil. Ale v této věci se mýlí a to přímo kardinálně. Byl jsem v té době ředitelem kabinetu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byl mě dán úkol, abych požádal přední ústavní právníky, aby revidovali proceduru volby podle zákona o jednacím řádu sněmovny, zejména její formu, tedy volbu veřejnou či tajnou.

Parlament prohraje, i když Senát uspěje!

6.3.2013

Nečetl jsem text žaloby Senátu Parlamentu ČR na Václava Klause pro velezradu. Nemám ambice se zde pokoušet o ústavněprávní analýzu, o tu se pokouší povolanější specialisté, kterých jsou plná média. Mě iritují zcela jiné okolnosti tohoto procesu.
Jeden úhel pohledu napovídá, že má-li Senát podle (v tomto okamžiku) platného práva takovou žalobu podat, tak mu toto právo nelze odpírat ani jej za to peskovat.

REFLEX o úloze (ústavních) soudců – dobře, ale……

2.12.2012

Vážím si pana redaktora Bohumila Pečinky a rád čtu jeho články. V úvaze „Vysoká hra soudců“ z čísla 48 však vychází z obecně rozšířené nesprávné informace o roli Ústavního soudu v letech 2009 a 2010 kdy podle autora „prostým přesunutím termínu voleb úplně změnili jejich výsledek, čímž dramaticky zasáhli do vůle občanů a politického rozložení sil“.

Služební zákon – opět jen falešné řeči

14.11.2012

Média vytrvale informují o výhradách EU o politizaci státní správy v České republice. Za nečinnost a neschopnost napsat nový zákon ji kritizuje skoro každý. Myslím si však, že stačila jen dobrá vůle a mohlo být vše jinak. Možná, že neumím číst. Ale ač mluvou právního předpisu je ale následující věta jasná: Služební zákon říká v ustanovení § 254:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 3, § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 písm. d) a e) a odst. 4, § 11 až 13, § 32 až 34, § 135, § 136 odst. 2, § 235, § 236 odst. 1 a 2, § 237 odst. 1, 3 a 4, § 242, § 243 odst. 1 až 3, § 252 a přílohy č. 1, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení. (tedy od roku 2002)

Zpět ke své práci

2.11.2012

Je to poučení, účastnit se volebního klání. Ale není čas na nostalgii, čas letí, a proto se vrátíme k práci, kterou jsem chtěl prioritně prosazovat v „jiných botách“ ale mohu ji prosazovat i jinak, třeba jako předseda České společnosti pro rozvoj bydlení. Budeme se v této společnosti věnovat tomu, co na bytovém trhu schází. A zde budu publikovat odborné texty. Na začátek překlad materiálu CECODHAS (komise zemí EU pro sociální bydlení, ve které jsem po léta pracoval) o zajímavém modelu – tentokrát z Velké Británie. Pracuji na komplexním návrhu komplexu zákonů pro Českou republiku. Ale o tom později.

Starší příspěvky