Tsunami na MMR paní ministryni oslepilo.

27.11.2014

„Jsem na ministerstvu krátce, ale působím tam jako tsunami rozvlňující MMR.“ To o sobě neskromně tvrdí ministryně Karla Šlechtová, která přeorganizovala strukturu svého úřadu, aby z jejího pohledu byl funkční. Současně připomněla, že k nedočerpání peněz z fondů EU přispěla významně i skutečnost, že během roku v ČR tu byly tři vlády. (tolik média) Když […]

Duchcov, skutečné příčiny situace.

Chápu, že spolupráce ČSSD s DSSS je z hlediska podstaty, programu, hodnot těchto stran ostudná. Ale jsem též přesvědčen, že je důsledkem jakéhosi administrativního, statistického pohledu ČSSD na naplňování svých tradic, programových cílů, jedním slovem reflexí činnosti, lépe řečeno nečinnosti této strany v oblastech, které trápí obyvatele mnohých měst. O tom jsem se snažil napsat článek, který 25. 11. 2014 otisklo PRÁVO.

Vzpomínka na 17. listopad, bytová družstva a zapadlá jména.

13.11.2014

25.let od 17. listopadu. Média skloňují jména protagonistů, polemizují. Ale existovala jména lidí, kteří se pozitivně či negativně zapsali do dějin té doby. Možné nikoliv tak významně jako ti zmínění protagonisté. Ale i tato jména by neměla zapadnout. Někteří již nejsou mezi námi, jiní, vesměs ti více méně negativní se „recyklovali“ a jsou dnes zastánci nových progresivních směrů….jako vždy v jejich životě. Tak jen pár řádek….

Sociální bydlení a motorová pila.

Nesmyslné spojení? Politici a vláda se k sociálnímu bydlení a k bydlení obecně staví jako by se nejednalo o nic významného. Ministerstvo spravedlnosti má dost času na novelu občanského a korporátního zákona ač de lege lata je to samý nesmysl. MPSV má dost času na zákon o sociálním bydlení, MMR se jen neustále podivně personálně vlní. Co s tím?